Om Skuldsanerarnas Riksförbund

Vi startade Skuldsanerarnas Riksförbund som ett svar på ett stort samhällsproblem. 417 000 personer i Sverige är skuldsatta och majoriteten av dem har hamnat där, inte på grund av ett oansvarigt leverne, utan för att de råkat ut för livsförändrande händelser som sjukdom eller skilsmässa.

Skuldsanerarnas Riksförbund vill hjälpa dessa individer att komma tillbaka in i samhället och bidra till den svenska ekonomin och få sitt liv på fötter igen. Sverige som samhälle slipper betala miljarder i stöd till personer som med rätt hjälp skulle kunna vara ett tillskott och inte en belastning för nationens ekonomi.

Det är viktigt för oss att vi hjälper den enskilda individen till en nystart i livet och samtidigt bidrar till ett bättre samhälle med minskad svart arbetskraft och minskad psykisk ohälsa som ett resultat av en omöjlig ekonomisk position.

08-50 12 95 30

info@svenskskuldsanering.se