Utbildning inom privatekonomi

Allt fler ungdomar hamnar i skuld! Detta för att de inte har lärt sig att hantera pengar på rätt sätt, att de inte förstår innebörden av ett lån eller inte har en aning om vad en ränta är.

Vi på Skuldsanerarnas Riksförbund känner ett ansvar att informera gymnasieungdomar, som snart är myndiga vilka rättigheter och skyldigheter som följer. Vi vill hjälpa till att lägga en grund så att de på bästa sätt ska klara av att sköta sin ekonomi utan att hamna i skuldfällan.

Helt enkelt är detta en utbildning i privatekonomi i sex steg. Vi kommer till din skola och på ett roligt, inspirerande sätt lär ungdomar om privatekonomi. Vi tar hjälp av mobiler för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Som klass har ni möjlighet att delta i en tävling om vem som är bäst rustad för livet efter gymnasiet i privatekonomiska frågor.

Ni kan kontakta oss för mer information.

08-50 12 95 30

info@svenskskuldsanering.se