Skuldsanering gör dig skuldfri

Vi på Skuldsanerarnas Riksförbund hjälper privatpersoner att bli skuldfria, från ansökan om skuldsanering till ett skuldfritt liv. Skicka din ansökan till oss idag.

Det här är vår process

Nedan hittar du en video där vi berättar mer om hur vår process går till:

Vår process är enkel och kan beskrivas i tre steg:

  1. Du skickar in din ansökan till oss.
  2. Vi kontaktar dig och berättar om en skuldsanering är möjlig.
  3. Är en sanering möjlig påbörjar vi arbetet, efter fem – sex år är du skuldfri.

Processen i detalj

Processen börjar med att du fyller i formuläret på vår hemsida. Vi återkommer på din inbokade samtalstid med mer information kring hur vi arbetar.

Vi skickar dokument till dig via en e-signering, det innebär att du kommer få en länk på mailen som du ska följa och digitalt signera dokumenten med BankID. Här ska även viss information fyllas i av dig. Om vi, efter telefonsamtalet, anser att du har svårt att skuldsaneras rekommenderar vi dig att prata med skuldrådgivaren i din kommun.

När vi får tillbaka dina påskriva dokument fyller vi i ansökan om skuldsanering och skickar in denna till Kronofogden.

Inom sex månader återkommer vi till dig med Kronofogdens besked om du får igenom ansökan eller ej. Får du inte igenom ansökan sparar vi den, diskuterar med dig hur vi ska gå vidare och försöker vi ytterligare två gånger att göra en ansökan.

Går din ansökan igenom påbörjas din skuldsanering vilket innebär att du får leva på existensminimum* under hela perioden.

Under den period som saneringen pågår hjälper vi dig om det skulle uppstå en domstolssituation, om något behöver ändras i ansökan eller om du behöver stöd på något annat sätt.

Efter 5 år är en sanering klar och du är skuldfri.

*Existensminimum avser det belopp som en person eller familj ska ha som minsta inkomst för att ha en human levnadsnivå, d v s täcka kostnader för hyra, försäkringar, mat.

Inte ovanligt att vara skuldsatt

Visste du att det finns mer än 400 000 personer i Sverige som är skuldsatta?

Cirka 4,5 % av Sveriges befolkning är registrerade hos Kronofogden med en skuld. Det är lätt att tro att majoriteten som är skuldsatta har tagit felaktiga beslut som till exempel tagit SMS-lån. Faktum är att många blir skuldsatta på grund av olyckshändelse, sjukdom och skilsmässa.

Fakta om skuldsanering

Precis som namnet antyder, betyder det att man sanerar bort skulden hos en privatperson. En vanlig missuppfattning är att personen som får sin skuld sanerad inte behöver betala någonting, vilket inte stämmer. Du som blir skuldsanerad kommer fortfarande behöva betala en del av skulden, men inte hela beloppet. När saneringen är klar är du helt skuldfri och kan påbörja ett nytt liv.

Två typer av sanering

Sedan den första november 2016 har även företagare möjligheten till denna möjlighet. Innan dess var det bara privatpersoner som kunde ansöka om en sanering. Har du varit involverad i ett företag, eller fortfarande är, har du möjligheten att ansöka om en vanlig sanering eller skuldsanering för företagare. Processen är snarlik men det finns några skillnader. Du kan själv välja vilket alternativ som passar dig, är du osäker kan du kontakta oss för rådgivning.

Processen hos Kronofogden

Vi skickar in din ansökan till Kronofogden som sedan utreder ifall du uppfyller kraven.

Du får sedan ett preliminärt beslut om sanering. I beslutet står det hur mycket du ska betala, även detta är ett preliminärt beslut.

Därefter skickar Kronofogden ett förslag till dina borgenärer, personerna du är skyldig pengar. I det här förslaget finns alla skulder du har. Dina borgenärer har en möjlighet att svara på förslaget. Efter deras svar får du ett slutgiltigt beslut angående din skuldsanering och hur den ska gå till.

Du får en betalningsplan och betalar av dina skulder efter den. Lever du på existensminimum är det möjligt att få ett beslut utan betalningsplan, det betyder att du inte betalar av något på dina skulder. Undantaget här är om har en sanering för företagare, då måste du alltid betala.

När saneringen är klar är du helt skuldfri.

Viktigt att tänka på

Behöver du rådgivning eller hjälp före, under eller efter saneringen är det viktigt att du kontaktar oss. Vi är med dig hela vägen och kan ge det stödet du behöver under hela processen.

Skulle en stor förändring av din ekonomi ske under själva saneringsperioden är det viktigt att du berättar det för oss, för det kan påverka Kronofogdens beslut.

Det är otroligt viktigt att du inte drar på dig nya skulder under saneringstiden då dessa inte kommer täckas och kommer behövas betalas separat.

08-50 12 95 30

info@skuldsanerarnasriksforbund.se